Index Nominum Algarum Image Index

451 CARD IMAGES
beginning with SCYTONEMA


Click on an algal name to display the tiff image of the INA card. You will need to have a program capable of displaying tiff images and you will need to configure your browser to use that program to display tiff image files.
Return to master index

 1. SCYTONEMA C. Agardh
 2. SCYTONEMA C. Agardh ex Bornet & Flahault
 3. SCYTONEMA sect. Synchaete Kützing
 4. SCYTONEMA {Sections}
 5. SCYTONEMA {series}
 6. SCYTONEMA {sections}
 7. Scytonema adnatum Montagne
 8. Scytonema aerugineo-cinereum Kützing
 9. Scytonema alatum (Greville) Borzi
 10. Scytonema alatum f. majus Kosssinskaja
 11. Scytonema allochroum Kützing
 12. Scytonema allochroum Meneghini {in litt.}
 13. Scytonema allochroum var. meneghinianum (Kützing) Rabenhorst
 14. Scytonema allochroum var. rhenanum Kützing
 15. Scytonema ambiguum Kützing
 16. Scytonema ambiguum Kützing ex Bornet & Flahault
 17. Scytonema amplum W. West & G.S. West
 18. Scytonema amplum f. hibernicum_('hibernica') W. West
 19. Scytonema andradeana Guerrero
 20. Scytonema arcangelii Bornet & Flahault
 21. Scytonema arcangelii var. longiarticulatum Jao
 22. Scytonema arcangelii f. minus Fremy
 23. Scytonema arenarium Berkeley
 24. Scytonema asperum Cesati ex Rabenhorst
 25. Scytonema asphalti Fiorini-Mazzanti
 26. Scytonema atrovirens (Dillwyn) C. Agardh
 27. Scytonema atrovirens var. ocellata C. Agardh
 28. Scytonema atrovirens var. prolifera C. Agardh
 29. Scytonema aurantiaca Bory {nomen}
 30. Scytonema aureum Meneghini ex Kützing
 31. Scytonema austinii H.C. Wood
 32. Scytonema azureum Tilden
 33. Scytonema badium Wolle
 34. Scytonema bangii Lyngbye
 35. Scytonema bewsii Fritsch & Rich
 36. Scytonema bharadwajae De Toni f.
 37. Scytonema bivaginata Welsh
 38. Scytonema boergesenii Gardner
 39. Scytonema bohneri Schmidle
 40. Scytonema bohneri var. minus M. Gupta & D. C. Pandey
 41. Scytonema bormiense Brügger
 42. Scytonema brandegeei ('brandegei') Wolle
 43. Scytonema bruneum Schmidle
 44. Scytonema burmanicum Skuja
 45. Scytonema byssoideum C. Agardh
 46. Scytonema byssoideum var. corticale Montagne
 47. Scytonema caespitulum (Kützing) Rabenhorst
 48. Scytonema calcicola ('calcicolum') H. Kufferath
 49. Scytonema caldarium Setchell
 50. Scytonema caldarium var. terrestre Setchell
 51. Scytonema callitrichae (Kützing) Rabenhorst
 52. Scytonema calothrichoides Kützing
 53. Scytonema calothrichoides f. natans Rabenhorst
 54. Scytonema capitatum Gardner
 55. Scytonema carolinianum Philson
 56. Scytonema castaneum Kützing
 57. Scytonema castelli (Massalongo) Rabenhorst
 58. Scytonema cataracta Wood
 59. Scytonema catenulum Gardner
 60. Scytonema chengii C.C. Wang
 61. Scytonema chiastum f. minor Parukutty
 62. Scytonema chiastum var. minor Gupta & Nair
 63. Scytonema chloroides Kützing
 64. Scytonema chlorophaeum Kützing
 65. Scytonema chrysochlorum Kützing
 66. Scytonema chthonoplastes (Mertens) Sprengel
 67. Scytonema ciferrii Pignatti
 68. Scytonema ciferrii Pignatti
 69. Scytonema cincinnatum (Kützing) Thuret
 70. Scytonema cincinnatum var. aethiopicum W. West & G.S. West
 71. Scytonema cinereum Meneghini
 72. Scytonema cinereum Meneghini {in litt}
 73. Scytonema cinereum Meneghini ex Kützing
 74. Scytonema cinereum var. aerugineo-cinereum (Kützing) Rabenhorst
 75. Scytonema cinereum var. cinereum Rabenhorst
 76. Scytonema cinereum var. julianum (Meneghini) Rabenhorst
 77. Scytonema cinereum var. kuetzingianum (Naegeli ex Kützing) Rabenhorst
 78. Scytonema cinereum var. michelii ('micheli') (Libert) Rabenhorst
 79. Scytonema cinereum var. pulverulentum (C. Agardh) Rabenhorst
 80. Scytonema cirrhosum Carmichael
 81. Scytonema clavatum Kützing
 82. Scytonema coactile Montagne ex Kützing
 83. Scytonema coactile var. brasiliense Nordstedt
 84. Scytonema coactile var. minus_('minor') Wille
 85. Scytonema coactile var. radians Crouan fr.
 86. Scytonema coactile var. thermale Geitler
 87. Scytonema coalitum Naegeli ex Kützing
 88. Scytonema collinum Kützing
 89. Scytonema coloratum De Wildeman
 90. Scytonema comoides (Dillwyn) C. Agardh
 91. Scytonema compactum C. Agardh
 92. Scytonema conardii ('conardi') Kufferath
 93. Scytonema conchophilum Humphrey ex Collins
 94. Scytonema confervicola (Dillwyn) Fries
 95. Scytonema consociatum Jao
 96. Scytonema contarenii (Kützing) Rabenhorst
 97. Scytonema contextum Carmichael
 98. Scytonema cookei W. West
 99. Scytonema cortex Wood
 100. Scytonema costaricense Kufferath
 101. Scytonema cortex var. bruneum Wolle
 102. Scytonema cortex var. corrugatum Wolle
 103. Scytonema crassum Naegeli ex Kützing
 104. Scytonema crassum var. indicum S.M.F. Silva
 105. Scytonema crassum var. majus_('major') N.L. Gardner
 106. Scytonema crispum Meneghini {ms.}
 107. Scytonema crispum (C. Agardh) Bornet
 108. Scytonema crispum var. minus L. C. Li
 109. Scytonema crustaceum C. Agardh
 110. Scytonema crustaceum var. incrustans (Kützing) Bornet & Flahault
 111. Scytonema cyanescens Crouan fr.
 112. Scytonema cyaneum Meneghini
 113. Scytonema decumbens Kützing
 114. Scytonema dendrophilum Grunow {in litt.}
 115. Scytonema densum (A. Braun ex Kützing) Bornet & Thuret
 116. Scytonema dentatum (Kützing) Rabenhorst
 117. Scytonema de-wildemanii De Toni f.
 118. Scytonema dictyonema Rabenhorst
 119. Scytonema dilatatum Bharadwaja
 120. Scytonema dilatatum f. majus_('major') Bharadwaja
 121. Scytonema dillwynii (Harvey) Harvey {ms}
 122. Scytonema dimorphum Kützing
 123. Scytonema drepanocladorum Duvigneaud
 124. Scytonema drilosiphon Elenkin & V.I. Polyansky
 125. Scytonema dubium H.C. Wood
 126. Scytonema dubium De Wildeman
 127. Scytonema dzschambulicum Obukhova
 128. Scytonema echeverriae ('echeverriai') Kufferath
 129. Scytonema elegans Kützing
 130. Scytonema elegans var. antillarum Crouan fr.
 131. Scytonema endolithicum Ercegovic
 132. Scytonema evanescens Gardner
 133. Scytonema faliconis J. Agardh {in herb. Le Jolis}
 134. Scytonema fasciculatum (C. Agardh) Fries
 135. Scytonema fasciculatum Kützing
 136. Scytonema fasciculatum var. castaneum (Kützing) Rabenhorst
 137. Scytonema fasciculatum var. elegans (Kützing) Rabenhorst
 138. Scytonema fecunda Zapf
 139. Scytonema fibrillosum (Acharius) C. Agardh
 140. Scytonema figuratum C. Agardh
 141. Scytonema figuratum var. leprieurii (Kützing) Bornet & Flahault
 142. Scytonema figuratum f. minus ('minor') Schmidle
 143. Scytonema figuratum var. samoense Hieronymus
 144. Scytonema flagelliferum Kützing
 145. Scytonema flavo-viride (Kützing) Bornet & Flahault
 146. Scytonema flexuosum Meneghini ex Kützing
 147. Scytonema flexuosum var. gallicum Kützing
 148. Scytonema foliicola ('foliicolum') De Wildeman
 149. Scytonema fremyii Desikachary
 150. Scytonema friesii (C. Agardh) Montagne {in herb.}
 151. Scytonema fritschii ('fritchii') S.L. Ghose
 152. Scytonema fuliginosum Tilden
 153. Scytonema fulvum Zeller
 154. Scytonema furcatum Meneghini ex Trevisan
 155. Scytonema fuscum Zeller
 156. Scytonema gallicum (Kützing) Rabenhorst
 157. Scytonema gardneri De Toni f.
 158. Scytonema gaudichaudianum Montagne {ms.}
 159. Scytonema geitleri Bharadwaja
 160. Scytonema geitleri var. tenue_('tenuis') Bharadwaja
 161. Scytonema globosum Kneiff
 162. Scytonema glutinosa Schmidle
 163. Scytonema gomontii Gutwinski
 164. Scytonema gracile Kützing
 165. Scytonema gracile var. minus_('minor') Wittrock
 166. Scytonema gracile f. minus_('minor') Wittrock
 167. Scytonema gracile var. tolypothrichoides Wolle
 168. Scytonema gracile var. tolypotrichoides Wittrock
 169. Scytonema gracillimum Kützing
 170. Scytonema gracillimum f. crassior Rabenhorst
 171. Scytonema gracillimum var. curvatum Kützing
 172. Scytonema gracillimum var. obscurum Kützing
 173. Scytonema gracillimum f. terrestre_('terrestris') Rabenhorst
 174. Scytonema granulatum Martens
 175. Scytonema gunnerae Reinke
 176. Scytonema guyanense (Montagne) Bornet & Flahault
 177. Scytonema guyanense var. epiphyllum Gardner
 178. Scytonema guyanense var. marinum Setchell & Gardner
 179. Scytonema guyanense var. minus Gerdner
 180. Scytonema guyanense var. prolifera Bharadwaja
 181. Scytonema hamelinii C.D. Gebelein
 182. Scytonema hansgirgii ('hansgirgi') Schmidle
 183. Scytonema hansgirgianum P. Richter
 184. Scytonema hansgirgianum P. Richter
 185. Scytonema hawaiianum_('hawaiiana') Tilden
 186. Scytonema hawaiianum var. terrestre_('terrestris') Tilden
 187. Scytonema heerianum Naegeli ex Kützing
 188. Scytonema hegetschweileri (Itzigsohn) Stizenberger
 189. Scytonema helveticum Kützing
 190. Scytonema heppii Rabenhorst
 191. Scytonema heppii (Naegeli) Wolle
 192. Scytonema hibernicum Hassall
 193. Scytonema hieronymi Schmidle
 194. Scytonema hirtulus (Kützing) Rabenhorst
 195. Scytonema hoffmannii C. Agardh
 196. Scytonema hofman-bangii_('hoffman-bangii') C. Agardh
 197. Scytonema hofmanii ('hofmannii') C. Agardh ex Bornet & Flahault
 198. Scytonema hofmanii var. crassa Bharadwaja
 199. Scytonema hofmanii var. dentatum (Kützing) Rabenhorst
 200. Scytonema hofmanii var. juliana (Meneghini) Bornet
 201. Scytonema hofmanii f. phormidioides Fremy
 202. Scytonema hofmanii var. symplocoides (Reinsch) Bornet & Thuret
 203. Scytonema holstii Hieronymus
 204. Scytonema hormoides Kützing
 205. Scytonema hyalinum N. L. Gardner
 206. Scytonema hydnoides Carmichael {MSS}
 207. Scytonema immersum H.C. Wood
 208. Scytonema inaequale Kufferath
 209. Scytonema incrassatum Jao
 210. Scytonema incrustans Kützing
 211. Scytonema incrustans f. bryophila Rabenhorst
 212. Scytonema incrustans f. crassius ('crassior') Rabenhorst
 213. Scytonema incrustans var. fuscum Rabenhorst
 214. Scytonema induratum J. Copeland
 215. Scytonema insigne W. West & G.S. West
 216. Scytonema insulare C.L. Sant'Anna
 217. Scytonema intermedium De Wildeman
 218. Scytonema intertextum Meneghini {herb!}
 219. Scytonema intertextum (Kützing) Rabenhorst
 220. Scytonema intextum (Pollini) Trevisan
 221. Scytonema intextum var. fasciculatum Trevisan
 222. Scytonema intextum var. fibrosum Trevisan
 223. Scytonema intricatum ('intricata') Bory
 224. Scytonema involvens (Braun) Rabenhorst
 225. Scytonema iyengarii ('iyengari') Bharadjawa
 226. Scytonema javanicum (Kützing) Bornet & Thuret
 227. Scytonema javanicum var. distortum Gardner
 228. Scytonema javanicum var. havaiense Lemmermann
 229. Scytonema javanicum var. pallidum Gardner
 230. Scytonema julianum Meneghini
 231. Scytonema junipericola Farlow
 232. Scytonema kaernbachii P. Hennings
 233. Scytonema keiense Weber-van Bosse
 234. Scytonema kneiffii Wallroth
 235. Scytonema kurzianum Zeller
 236. Scytonema kuetzingianum Naegeli ex Kützing
 237. Scytonema kwangsiense Jao
 238. Scytonema leprieurii Kützing
 239. Scytonema leptobasis Ghose
 240. Scytonema leptobasis S.L. Ghose
 241. Scytonema leucocephalum (Kützing) Rabenhorst
 242. Scytonema lichenicola Kunze ex Rabenhorst
 243. Scytonema lignicola Naegeli ex Kützing
 244. Scytonema limbatum (Greville) Brebisson ex Kützing
 245. Scytonema longiarticulatum Gardner
 246. Scytonema lyngbyoides Gardner
 247. Scytonema maculiforme Meneghini
 248. Scytonema maculiforme ('maculiformis') Schmidle
 249. Scytonema magnum Gardner
 250. Scytonema malaviyaense ('malaviyaensis') Bharadwaja
 251. Scytonema masonianum ('masoniana') H. Welsh
 252. Scytonema melanopleurum Meneghini ex Kützing
 253. Scytonema meneghinianum Kützing
 254. Scytonema millei Bornet
 255. Scytonema millei var. majus Gardner
 256. Scytonema minus ('minor') (Schmidle) Lemmermann
 257. Scytonema minus var. istvanffianum ('istvanffiana') Kol
 258. Scytonema minutum C. Agardh
 259. Scytonema mirabile (Dillwyn) Fries
 260. Scytonema mirabile Wolle
 261. Scytonema mirabile (Dillwyn) Bornet
 262. Scytonema mirabile var. ambiguum (Kützing) Playfair
 263. Scytonema mirabile var. amplum (West) Playfair
 264. Scytonema mirabile var. leprieurii (Kützing) Collins, Holden & Setchell
 265. Scytonema mirabile f. minus ('minor') Bharadwaja
 266. Scytonema mirabile var. majus Gardner
 267. Scytonema multiramosum Gardner
 268. Scytonema multiramosum var. ceylonica Bharadwaja
 269. Scytonema murale Zeller
 270. Scytonema muscicola "Borzi" {err. cit.}
 271. Scytonema myochrous (Turner) C. Agardh
 272. Scytonema myochrous S. F. Gray
 273. Scytonema myochrous Kützing
 274. Scytonema myochrous var. chlorophaeum (Kützing) Rabenhorst
 275. Scytonema myochrous var. chorographicum W. West & G.S. West
 276. Scytonema myochrous var. coalitum (Naegeli ex Kützing) Rabenhorst
 277. Scytonema myochrous var. contextum (Carmichael) Rabenhorst
 278. Scytonema myochrous var. crinale_('crinalis') Harvey
 279. Scytonema myochrous var. decumbens (Kützing) Rabenhorst
 280. Scytonema myochrous var. dimorphum (Kützing) Rabenhorst
 281. Scytonema myochrous var. flexuosum (Meneghini) Rabenhorst
 282. Scytonema myochrous var. helveticum (Kützing) Rabenhorst
 283. Scytonema myochrous var. inundatum ('inundata') C. Agardh
 284. Scytonema myochrous var. inundatum C. Agardh
 285. Scytonema myochrous var. ocellatum ('ocellata') (Dillwyn) C. Agardh
 286. Scytonema myochrous var. rivulare Rabenhorst
 287. Scytonema myochrous var. simplex C. Agardh
 288. Scytonema myochrous var. simplex C. Agardh
 289. Scytonema myochrous var. tenue Kützing
 290. Scytonema myochrous var. tomentosum (Kützing) Hansgirg
 291. Scytonema naegelii Kützing ex Rabenhorst
 292. Scytonema naideum Kützing
 293. Scytonema natans Brebisson ex Kützing
 294. Scytonema nigrescens Kützing
 295. Scytonema notarisii Meneghini
 296. Scytonema obscurum (Kützing) Borzi
 297. Scytonema occidentale Setchell
 298. Scytonema ocellatum var. capitatum Ghose
 299. Scytonema ocellatum var. constrictum Gardner
 300. Scytonema ocellatum var. majus Gardner
 301. Scytonema ocellatum var. purpureum Gardner
 302. Scytonema olivaceum Zeller
 303. Scytonema olivetorum Itzigsohn
 304. Scytonema orientale Jao
 305. Scytonema ocellatum (Dillwyn) Harvey
 306. Scytonema ocellatum (Dillwyn) Harvey
 307. Scytonema orsinianum Meneghini {ms.}
 308. Scytonema pachysiphon Kützing
 309. Scytonema palmarum Martens
 310. Scytonema panici Montagne ex Kützing
 311. Scytonema panniforme C. Agardh
 312. Scytonema papuasicum Borzi
 313. Scytonema parietinum Meneghini
 314. Scytonema parietinum Crouan fr.
 315. Scytonema parvulum Zeller
 316. Scytonema pascheri Bharadwaja
 317. Scytonema peguanum Martens
 318. Scytonema penicillatum C. Agardh
 319. Scytonema penicillatum var. muscicola Hepp
 320. Scytonema perrottetii Montagne
 321. Scytonema piligerum DeNotaris
 322. Scytonema planum J. Copeland
 323. Scytonema plinianum Borzi
 324. Scytonema polycystum Bornet & Flahault
 325. Scytonema polymorphum Naegeli & Wartmann
 326. Scytonema polymorphum Jaag
 327. Scytonema polymorphum Jaag
 328. Scytonema praegnans Skuja
 329. Scytonema pratii Komarek
 330. Scytonema pseudoguyanense Bharadwaja
 331. Scytonema pseudohofmanii ('pseudohofmanni') Bharadwaja
 332. Scytonema pseudohofmanii f. minus ('minor') M. Gupta & D. C. Pandey
 333. Scytonema pseudopunctatum Skuja
 334. Scytonema pulchellum Gardner
 335. Scytonema pulchrum Fremy
 336. Scytonema pulverulentum C. Agardh
 337. Scytonema pulvinatum (Mertens) Rabenhorst
 338. Scytonema pulvinatum Nordstedt
 339. Scytonema punctatum Gardner
 340. Scytonema racovitzae De Wildeman
 341. Scytonema radicans (Dillwyn) S. F. Gray
 342. Scytonema ravenellii Wood
 343. Scytonema repens C. Agardh
 344. Scytonema rhizophorae Zeller
 345. Scytonema rivulare Borzi
 346. Scytonema rubicundum Itzigsohn
 347. Scytonema rubrum Montagne
 348. Scytonema rubrum Itzigsohn {nomen}
 349. Scytonema saleyeriense ('saleyeriensis') Weber-van Bosse
 350. Scytonema saleyeriense var. indicum ('indica') Bharadwaja
 351. Scytonema salinum Kützing
 352. Scytonema salisburgense Rabenhorst
 353. Scytonema samoense Wille
 354. Scytonema sanpaulense C.L. Sant'Anna
 355. Scytonema schmidlei De Toni f.
 356. Scytonema schmidtii Gomont
 357. Scytonema schmidtii f. minus Bongale
 358. Scytonema seagriefianum ('seagriefiana') Welsh
 359. Scytonema seriatum (Wahl) S. F. Gray
 360. Scytonema seriatum var. simplex (C. Agardh) S. F. Gray
 361. Scytonema siculum Borzi
 362. Scytonema simmeri Schmidle
 363. Scytonema simplex Bharadwaja
 364. Scytonema simplex var. canthoense Pham-Hoang Ho
 365. Scytonema simplex f. majus ('major') Vasishta
 366. Scytonema simplice H.C. Wood
 367. Scytonema sinense Jao
 368. Scytonema spirulinoides Gardner
 369. Scytonema splendens Fritsch & Rich
 370. Scytonema splendens f. variabile C.C. Wang
 371. Scytonema spongiosum (Kützing) Rabenhorst
 372. Scytonema steindachneri F. Krasser
 373. Scytonema stuposum (Kützing) Bornet & Thuret
 374. Scytonema stuposum f. nanyohense Jao
 375. Scytonema stygium Heufler
 376. Scytonema subclavatum Zeller
 377. Scytonema subcoactile Jao
 378. Scytonema subcoactile var. aurantiacum C. Sarthou, Y. Therezien & A. Coute
 379. Scytonema subgelatinosum Gardner
 380. Scytonema submarinum Crouan fr.
 381. Scytonema subtile Moebius
 382. Scytonema synplocoides (Reinsch) Hieronymus
 383. Scytonema tectorum Rabenhorst
 384. Scytonema tectorum Itzigsohn
 385. Scytonema telephoroides Montagne ex Kützing
 386. Scytonema tenellum Gardner
 387. Scytonema tenue Kützing
 388. Scytonema tenue Gardner
 389. Scytonema tenuissimum Naegeli ex Kützing
 390. Scytonema tenuissimum ('tenuissima') Schmidle
 391. Scytonema tenuissimum Fremy
 392. Scytonema thelephoroides Montagne
 393. Scytonema thermale Kützing
 394. Scytonema thermale var. chloroides (Kützing) Rabenhorst
 395. Scytonema thermale var. decumbens Kützing
 396. Scytonema thermale var. fasciculatum Meneghini
 397. Scytonema thermale var. fibrosum Meneghini
 398. Scytonema thermale var. hemisphaericum Meneghini
 399. Scytonema thermale var. intextum (Pollini) Meneghini
 400. Scytonema thermale var. rhaeticum Brügger
 401. Scytonema thermale var. rhaeticum Brügger
 402. Scytonema tolypothrichoides Kützing
 403. Scytonema tolypothrichoides f. terrestre ('terrestris') Bharadwaja
 404. Scytonema tomentosum Kützing
 405. Scytonema tomentosum Kützing ex Frank
 406. Scytonema torridum C. Agardh
 407. Scytonema torulosum Jao
 408. Scytonema transvaalense ('transvaalensis') Cholnoky
 409. Scytonema truncicola Rabenhorst
 410. Scytonema truncicola var. saxicola Grunow
 411. Scytonema turfosum Kützing
 412. Scytonema turfosum Kützing ex Frank
 413. Scytonema turicense Naegeli ex Kützing
 414. Scytonema turicense var. mucicola Hepp
 415. Scytonema turicense var. rigidum Kützing
 416. Scytonema twymanianum ('twymaniana') H. Welsh
 417. Scytonema vaporarius (Naegeli ex Kützing) Rabenhorst
 418. Scytonema variabile Gardner
 419. Scytonema variegatum Liebman
 420. Scytonema varium Kützing
 421. Scytonema varium var. schomburgkii Kützing
 422. Scytonema vasconicum Lespin. & Montagne
 423. Scytonema vellum (Roth) C. Agardh
 424. Scytonema velutinum Wallroth
 425. Scytonema velutinum Kützing
 426. Scytonema velutinum (Kützing) Rabenhorst
 427. Scytonema velutinum var. kwangsiense Jao
 428. Scytonema velutinum var. meneghinianum Bizzozero
 429. Scytonema vieillardii Martens
 430. Scytonema vinosum Montagne {nomen nudum}
 431. Scytonema vinosum Montagne
 432. Scytonema violascens Zeller
 433. Scytonema welwitschii Rabenhorst
 434. Scytonema wimmeri (Hilse) Rabenhorst
 435. Scytonema wrangelii (C. Agardh) Fries
 436. Scytonema zellerianum Brühl & Biswas
 437. Scytonema zostericola (Lyngbye) Fries
 438. SCYTONEMATOPSIS Kiseleva
 439. Scytonematopsis calothrichoides Geitler
 440. Scytonematopsis fuliginosa (Tilden) J. Copeland
 441. Scytonematopsis ghazipurensis Pandey & Mitra
 442. Scytonematopsis ghazipurensis Pandey & Mitra
 443. Scytonematopsis ghazipurensis Pandey & Mitra
 444. Scytonematopsis hydnoides J. Copeland
 445. Scytonematopsis incerta Geitler
 446. Scytonematopsis kashyapii_('kashyapi') (Bharadwaja) Geitler
 447. Scytonematopsis pilosa (Harvey ex Bornet & Flahault) I. Umezaki & M. Watanabe
 448. Scytonematopsis shankargarhensis A. K. Varma
 449. Scytonematopsis terrestris A. K. Varma
 450. Scytonematopsis woronichinii Kiseleva
 451. Scytonematopsis woronichinii f. minor Muzafarov
GO to next directory