Silva Center for Phycological Documentation: Index Nominum Algarum

Previous card Next card
Indexes (very large files) to all taxa:

_A Z_


DESMARESTIACEAE Aulin
Family of order Phaeozoosporeae
Anteckn. Hafsalg. Geogr. Utbredn.: 40. 1872. (nomen)

Retrieve all DESMARESTIACEAE
Get original family assignment from Index Nominum Genericorum
Problems/comments to rlmoe@berkeley.edu

AULIN, Fredrik Rutger
1872 (May 18)
Anteckningar öfver Hafsalgernas geografiska utbredning i Atlantiska hafvet norr om Eqvatorn, i Medelhafvet och Östersjön. Akademisk Afhandling, som med Vidtberömda Filosofiska Fakultetens i Uppsala samtycke för Filosofiska Gradens erhållande kommer att offentligen försvaras af Fredrik Rutger Aulin...
Stockholm 1872. Tryckt hos C.M. Thimgren.
[IV +] 44 pp.
Taxa in INA: 12 keyboarded  p

Search BPU

Words in title
Author last names
Words in commentary
Sort by date
copyright 2018 the Regents of the University of California
Most recent updates
University Herbarium, University of California, Berkeley