MENG, Wen-Wen, Ji-Shu GUO, Yu ZHANG, John Patrick KOCIOLEK, & Yan-Ling LI
2022 (Jun. 17)
Cymbopleura deqinensis sp. nov. (Cymbellaceae; Bacillariophyceae), a new species from Yunnan Province, China
Phytotaxa
550(3): 233-242, 33 figs., 1 table

Keyboarded taxa: 1