GUTWINSKI, Roman
1894
Flora glonów okolic Tarnopola (Flora algarum Tarnopoliensis)
Spraw. Kom. Fizyogr. Akad. Umiej. Krakowie (Mater. Fizyogr. Kraj. II)
30: 45-173, pls. II, III (=44 figs.)

Separate dated 1894, fide Nordstedt; vol. t.p. = 1895

Keyboarded taxa: 5