ZAKRZEWSKI, B.S.
1934
K flore vodorosley ozera Balkhash
Byulleten' Sredne-Aziatskogo Gosudarstvennogo Universiteta
19: 131-140, 9 figs., [2] tables

Keyboarded taxa: 6