SVIRENKO, D.O.
1931
Materialy Samarskoy ekspeditsii po obsledovaniyu poymy reki Samary, levoberezhnogo pritoka Dnepra. Chast' 2 [Materials of the Samara expedition to survey the floodplain of the Samara River, the left-bank tributary of the Dnieper. Part 2]
Trudy Gosudarstvennoi Ikhtiologicheskoi Opytnoi Stantsii = Trudy Gosud. Ikhtiol. Opytn. Stantsii
6(2): 9-132, 18 figs. on unnumbered pl., XXIII tables

Keyboarded taxa: 7