FOTT, Bohuslav
1937
Dva nové druhy rodu Diceras Reverdin
Vestník Královské ceské spolecnosti nauk. Trída mathematicko-prírodovedecká
1936: 1-7, 3 figs.

Keyboarded taxa: 2