PORETZKY, V.S.
1953
Iskopaemye diatomovye vodorosli Kisatibi Akhaltzikhskogo raiona Gruzinskoi S.S.R.
in A.I. Proschkina-Lavrenko & V.S. Sheshukova (eds.) Diatomovyi Sbornik:
13-54, 8 figs. on pl., 2 text-figs.

Keyboarded taxa: 7