CAI, Fangfang, Xaochuang LI, Yiming YANG, Nannan JIA, Da HUO, & Renhui LI
2019 (Mar. 6)
Compactonostoc shennongjiaensis gen. & sp. nov. (Nostocales, Cyanobacteria) from a wet rocky wall in China
Phycologia
58(2): 200-210, 50 figs, 1 table

Keyboarded taxa: 2