CAO, Shunan, Fang ZHANG, Hongyuan ZHENG, Fang PENG, Chuanpeng LIU, & Qiming ZHOU
2018 (Nov. 2)
Coccomyxa greatwallensis (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a lichen epiphytic alga from Fildes Peninsula, Antarctica
PhytoKeys
110: 39-50, 3 figs., 1 table

Keyboarded taxa: 1