KJELLMAN, F.R.
1897
Marina chlorophyceer från Japan
Bihang til Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar
23(Afd: III, 11). 44 pp., 7 figs., 7 pls.

IOC

Keyboarded taxa: 13