KJELLMAN, F.R.
1883
Norra Ishafvets algflora
Vega-expeditionens Vetenskapliga Iakttagelser ...
3: 1–431, pls. 1–31, 4 tables.

IOC

Keyboarded taxa: 24