AGARDH, J.G.
1847
Nya alger från Mexico
Öfversigt af Kongl. [Svenska] Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar
4: 5-17

session of 13 Jan.

Keyboarded taxa: 37