ATHANASIADIS, A.
1996 (Dec.)
Taxonomisk litteratur och biogeografi av skandinaviska rödalger och brunalger
Göteborg: Algologia
280 pp., 2 figs., V tables, map

Keyboarded taxa: 14