PROSHKINA-LAVRENKO, A.I. (ed.)
1949 (Dec. 7)
Diatomovyj analiz, Kniga 2. Opredelitel' iskopaemykh i sovremennykh diatomovykh vodoroslej. Poryadki Centrales i Mediales
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Geologicheskoj Literatury 1949
238 [+ iii] pp., 101 pls.

[Centrales by A.P. Jousé, I.A. Kiselev, & V.S. Poretskij; Mediales by A.P. Jousé & A.I. Proshkina-Lavrenko; incl. Pseudopodosira n.g., n.spp. in Aulacodiscus, Biddulphia, Coscinodiscus, Eupodiscus, Hemiaulus, Hyalodiscus, Podosira, Poretzkia, Pterotheca, Pyxilla, Rhaphoneis, Skeletonema, Stephanopyxis, Stictodiscus, Triceratium, Xanthiopyxis]

Keyboarded taxa: 46