PORETZKY, V.S., & V.S. SHESHUKOVA
1953
Diatomovye Teletskogo ozera i svyazannykh s nim rek
in A.I. Proschkina-Lavrenko & V.S. Sheshukova (eds.) Diatomovyi Sbornik:
107-172, 14 figs. on pl., 3 text-figs.

Keyboarded taxa: 12