KOMÁREK, Jirí, Jan KAŠTOVSKÝ, & Jitka JEZBEROVÁ
2011 (Aug 01)
Phylogenetic and taxonomic delimitation of the cyanobacterial genus Aphanothece and description of Anathece gen. nov.
Eur. J. Phycol.
46(3): 315-326, 6 figs., 2 tables

Keyboarded taxa: 8